2023 İhracatımız 1 Trilyon Dolar Oldu...!

Ekonomik olarak ticarette, üretimde ne kadar güçlü isek, diğer alanlardaki gücümüz o nisbette artacak.  Ülke olarak 2019 yılı ihracatımız 180 milyar doların biraz üzerinde. 2023 hedefimiz ise 500 milyar dolar. İki satırda 1 trilyon dolar olacak. Gerçekten olacak, olmalı... Potansiyelimiz var.


Nasıl mı?

Birbirimize dayanarak, meziyetlerimizden istifade ederek, birlikte işler yaparak büyüyeceğimizi, gelişeceğimizi kabul edip, bunun için gerekli zemin ve şartları tesis ederek. İhracata yönelik birçok başarılı çalışma var. Hepsi ile bu duruma kadar geldik. Şimdi bunu çok kısa sürede 5 katına çıkarmak mümkün.


İhracat alanında her taraf, kişi, kuruluş, kamu, kobi, stk gibi tüm paydaşlar,

  • Mal Veya Hizmet Üreten
  • Daha Önce İhracat Yapmamış Veya Yeni Pazarlara Ulaşamamış
  • Kendi Faaliyetleri Dışındaki İşletmelere

gönüllü müşavir, danışman, yardımcı, adına ne dersek diyelim katkıda bulunsun, ihracata başlatsın.


Bu çalışmaları da takdir ve teşvik görsün. Malum, marifet iltifata tabi. Kısaca özetleyelim, tafsilatı hep beraber belirlenir. İhracat yapmayı başarmış bir firmayız, kişiyiz yada bir organizasyonuz, gerekli altyapımız mevcut. Hali hazırda zaten kendi kuruluşlumuz için bunu sürdürüyoruz. Tam  da burada potansiyeli olan ancak dışarıya açılamamış veya dış pazarını genişletememiş bir üreticinin elinden tutup ihracata taşımak hiç zor değil, sadece sürece dahil etmek isteğimiz olsun yeterli.  Bunu yaptığımızda, yani bir işletmeye ihracat hamisi, abisi, kardeşi olduğumuzda, ilgili kurum buna teşvik versin. "İhracat Kardeşliği" modeli ile belirlenecek şartlarda yapılan girişimler,  teşvik edilirse eğer, 1 trilyon hayal değil. Örneğin:


  • Bakliyat ihraç ediyorsak, bu bakliyat pek tabiki paketlenecek
  • Makine ihraç ediyorsak, ilgili hammaddesi illaki kullanılacak
  • Tekstil ürünü ise, etiket olacak
  • Mobilya ise, tamamlayıcı olarak aydınlatma olacak
  • Teknolojik ürünse, hizmet ve insan kaynağı gerekecek...


"İhracat Kardeşliği" ile zaten bildiğin ve çalıştığın dış pazara, seni tamamlayan sektörlerde yada çok farklı ama ticareti olacak bir kobiyi kendi imkan ve tecrübenle taşı, ihracata başlat, devlet seni bu konuda teşvik etsin. Sen kazan, yeni kobi ihracatçı olsun kazansın, ülkemiz kazansın.

Olmaz mı?