Fikir Koruması Nasıl Sağlanır?


Bir fikriniz var ve bu fikrin korunması, size ait kalması veya başkaları tarafından kullanılması durumunda hak sahipliğiniz konusunda gerekli adımlar atmak istiyorsunuz.


Bu durumda,

fikriniz sınai haklardan olan,

 • Marka
 • Patent
 • Faydalı Model
 • Endüstriyel Tasarım

tescillerine konu değilse;


yine fikriniz fikri haklardan olan

 • İlim ve edebiyat eserleri
 • Musiki eserleri
 • Güzel sanat eserleri
 • Sinema eserleri
 • İşlenme ve Derlemeler

telif haklarına konu değilse;


eser veya fikrin ilk defa sizin tarafınızdan oluşturulduğunun ispatı büyük önem taşımaktadır. Eser veya fikrin oluşturulduğu zaman, izinsiz kullanım ve haksız kazanç, hukuki kanıt gibi tartışmalara ve uyuşmazlıklara yol açabilecek tüm süreçlerde ispat ve delillerin bulunması yasal olarak sizi ve fikrinizi koruyacak yöntem ve unsurlardır.


Bu yöntemler ise; ileride olabilecek haksız rekabet hallerinde Tespit, Haksız Rekabet, Tazminat gibi davalarda lehinize olacak aşağıdaki başlıklar olarak sıralanabilir.


 • Elektronik Zaman Damgası (Zaman Damgaları belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlarlar. Zaman Damgası Sunucusu, zaman damgalarını imzalamak için açık anahtar teknolojisini kullanarak, verinin bütünlüğünü ve belirli bir tarihteki varlığını onaylar. Zaman damgası istemcisi, damgalanacak dosyanın sadece özetini Zaman Damgası Sunucusu'na gönderir. Dosyanın aslı hiçbir şekilde sunucuya ulaşmaz. Özetten dosya aslına erişmek teknik olarak mümkün değildir.)
 • İadeli Taahhütlü Posta (İadeli taahhütlü posta/mektup olmasındaki amaç kişi ve zaman açısından şaibe riskinin en aza indirilmesidir. Bu anlamda, kendinize veya üçüncü kişiye gönderdiğiniz dosyanın açmadan kalması, fikrin ve buluşun zamansal olarak sabitlenmesi anlamına gelecektir.)
 • Noter Onayı (Gizlilik ihlaline sebebiyet verebilir)
 • Alan Adı Tescili
 • Marka Tescili
 • Gizlilik Sözleşmesi
 • Mail Kullanılması
 • Fikri ve sınai haklar ile korunamayacak fikir, eser veya yöntemlerin önemli noktalarının mümkün olduğunca saklı tutulması.