İhracata Yönelik Alınacak Kalite/Can/Mal Güvenliğine İlişkin Belgeler İçin Destekler

Müşterilerinizin talep ettiği ve satışı gerçekleştirmek için zorunlu olan; kalite/can/mal güvenliğine ilişkin belgeleri almaya yönelik giderlerle test/analiz raporlarının giderleri %50 oranında, yılda 250.000 ABD Dolarına kadar Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.