İhracat, Dış Ticaret Destekleri

Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında gelişme kaydedilmektedir. Destek sistematiğimizde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.   

 

1-Tebliğ Bazında Destek Mevzuatı 

2-Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 

Yurt Dışı Pazar Araştırması

E-Ticaret Sitelerine Üyelik

Rapor Satın Alma

Şirket Satın Alma - Danışmanlık

İleri Teknolojiye Sahip Şirket Satın Alma - Danışmanlık

İleri Teknolojiye Sahip Şirket Satın Alma - Kredi Faiz

Sektörel Ticaret Heyetleri

Alım Heyetleri

3-Pazara Giriş Belgeleri

Belge / Sertifika / Test Analiz Raporları

Tarım Analiz Raporları

Küresel Tedarik Zinciri

4-Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) 

5-İhracatçıya Alıcı Kredisi ve Sigorta Tazmin Desteği 

6-Fuar Katılım Desteği 

7-Tasarım Desteği 

8-Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği 

9-Markalaşma ve Turquality Desteği 

10-Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları 

11-Özel Statülü Şirketler (SDŞ, DTSŞ)


Hizmetler Sektörü Destekleri

Genel Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği 

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Desteği 

Markalaşmaya ilişkin Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği