İşkur Destekleri

İŞYERLERİNE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

İhtiyaç duyduğunuz nitelikteki işgücünü sizinle beraber seçerek düzenleyebileceğimiz kurslar ile beraber yetiştirebiliriz. Bu şekilde eleman ihtiyacınızı hızlı ve etkin bir şekilde karşılayabilir ve işgücü yetiştirme maliyetlerinden kurtulabilirsiniz.

İhtiyaç duyduğunuz nitelikli işgücünün yetiştirilmesinin yanı sıra halihazırda çalışanınız olan ancak çeşitli mevzuatlar ile belirlenen belgelere sahip olmayan işçilerinizin de belge sahibi olması için "Çalışanların Mesleki Eğitimi Kursları"ndan faydalanarak eğitim için hiçbir gider ödemeden çalışanlarınızı belge sahibi yapabilirsiniz.

İşbirliği veya hizmet alımı yöntemleri ile düzenlenecek kurslarda eğitici giderleri, kursiyer zaruri gideri ile kısa vadeli sigorta giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.


İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

"İşçinizi Kendiniz Yetiştirin"

En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin yararlanabildiği program kapsamında çalışan sayınızın % 10'undan % 30'una kadar katılımcı talep edebilirsiniz. Programdan yararlanmak için en az % 50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Program süresi en fazla 78 fiili gün (3 ay) ve haftalık en fazla 45 saattir.

Program süresince katılımcı zaruri gideri (günlük 54 TL, öğrenciler için 40.5, işsizlik ödeneği alanlar için 27 TL) ve kısa vadeli sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Bu şekilde katılımcıyı işin başında görme imkânı bularak kendi ihtiyacınıza göre yetiştirebilir ve daha sonra istihdam ederek "Teşvikler" kısmında yer alan teşviklerden faydalanabilirsiniz.


İşverenler için İstihdam Teşvikleri

İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler:

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan;


18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin

Program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler

- İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay,

- Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile

SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.


Ayrıca işverenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır.


30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda

Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde)

Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR'un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı bulunmaktadır. (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/11.madde)


İşverenlere Sunulan Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki:

31.12.2015 tarihine kadar; yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerini biz ödüyoruz. Yeni işe aldığınız işçiyi sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırmanız koşuluyla;


18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 48 ay,

Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin 36 ay,

Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay,


29 yaşından büyük erkeklerden; mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 24 ay,

Yukarıdaki maddelerde sayılan niteliklere sahip olan bu işçilerin İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay,

- Çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 12 ay,

- 18 yaşından büyüklerden; hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise 6 ay

SGK işveren primini İŞKUR ödüyor!


Bu teşviklerden yararlanabilmek için;

İşe alınan kişinin son 6 ay içinde SGK'ya bildirilmemiş olması,

İşe girdiği işyerindeki son 6 aylık personel ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.


Başvuru Yeri ve Zamanı:


81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak ayrıntılı bilgi alınması mümkündür.