Kırsal Kalkınma, İpard Destekleri

A) 101 -TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3 Kanatlı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
B) 103-TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR
103-1 Süt Ve Süt Ürünleri İşleme Ve Pazarlama
103-2 Kırmızı Et Ürünleri İşleme Ve Pazarlama
103-3 Kanatlı Eti Ürünleri İşleme Ve Pazarlama
103-4 Su Ürünleri İşleme Ve Pazarlama
103-5 Meyve Ve Sebze İşleme Ve Pazarlama
C) 302- ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME TEDBİRİ
302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi Ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi Ve Pazarlanması
302-2 Arıcılık Ve Balın Üretilmesi İşlenmesi Ve Pazarlanması
302-3 Zanaatkarlık Ve Yerel Ürün İşletmeleri
302-4 Kırsal Turizm Ve Rekreasyon Faaliyetleri
302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
302-6 Makina Parkları
302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisleri
D) KIRSAL ALANDA KAMU ALTYAPI YATIRIMLARI
E) YEREL KALKINMA STRATEJILERININ UYGULANMASI - LEADER YAKLAŞIMI
F) TARIM-ÇEVRE, İKLİM VE ORGANİK TARIM TEDBİRİ