Tübitak Destekleri

Tüm işlemlerinizi kendiniz hizmet almadan gerçekleştirebileceğiniz gibi, Markatek olarak faaliyet ve hizmetlerimiz ile alakalı tüm işlerde, ilgili yönetmeliklere uygun ve müşteri/müvekkil lehine olarak talebiniz ile birlikte firmanızın


  • Mevcut durum analizi
  • Mevzuat bilgilendirmesi
  • Proje ekibi oluşturulması
  • Başvuru işlemleri
  • Proje, iş planı yazılması
  • Proje sonrası işlemlelerin takip edilmesi
  • Uygulamaya yönelik çalışmaların yapılması
  • Ara ve sonuç raporlarının oluşturulması
  • Olabilecek yeni desteklerin takibi ve bilgilendirilimesi


gibi konularda profesyonel hizmet vermekteyiz.


Mevcut Tübitak Destekleri


Akademik

1000 - Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.

1002 - Hızlı Destek Programı

1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

3501 - Kariyer Geliştirme Programı


Sanayi

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)

1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı


Kamu

1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.

1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)


Girişimcilik

1512 - Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)

2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.


Bilimsel Etkinlik

2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği

2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı


Bilim ve Toplum

4007 - Bilim Şenliği Destekleme Programı

4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

5000 - Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı

4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları