Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hizmetleri

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hizmetleri Hakkında Genel Bilgi 

Doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden bu Kitapta yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanır.


Menşe adı, mahreç işareti ve geleneksel ürün adı


(1) Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, aşağıda belirtilen özelliklerine göre menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir:


a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar menşe adıdır.


b) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından bu coğrafi alan ile özdeşleşen, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar mahreç işaretidir.


(2) Coğrafi bir yer adı içermese dahi birinci fıkrada yer alan şartları taşıyan bir ürünü belirtmek için geleneksel olarak kullanılan, günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi bir yer adı içermeyen adlar da menşe adı veya mahreç işareti olabilir.


(3) Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması hâlinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanır:


a) Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması.


b) Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.


İlgili Hizmetler

  • Yurtiçi/Yurtdışı firma bazında Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı araştırmaları
  • Yurtiçi/Yurtdışı Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı tescil başvuruları
  • Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı başvurularını izleme
  • Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı başvurularına itiraz etme
  • Başvuruya gelen itirazlara cevap hazırlama
  • Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı başvurusu -ürün karşılaştırma ve değerlendirme
  • Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı ilgili yurtiçi/yurtdışı hukuki işlemler
  • Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı denetimleri hakkında bilgilendirme
  • Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı süreçleri hakkında bilgilendirme ve raporlamalar
  • Genel veya kapsamlı eğitimler

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı ile alakalı hizmet almak için lütfen iletişime geçiniz.