Yurtdışı, Uluslararası Tescil Hizmetleri

Uluslararası Marka Tescil İşlemleri

Ürün ve hizmete konu marka veya işaretler, Sınai Hakların Korunmasına yönelik Paris Sözleşmesi (8/8/1975 tarihli ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20/3/1883 tarihli Sözleşmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından usulüne göre yürürlüğe konulmuş bu Sözleşme ile ilgili değişiklikler)  gereği, yalnızca tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Örneğin, Türkiye'de başvurusu tescil edilmiş marka, sadece Türkiye sınırları içerisinde korunmaktadır. Marka sahipleri eğer dış ticaret yapacaksa,  ihracat, yurtdışı fuar katılımları, yurtdışına bayilik verme, dünya pazarına yayılma gibi nedenlerle ülke dışına çıkacaklarsa ürün ve hizmetlerine ait markalarını ilgili ülke veya ülkelerde tescil ettirmeleri gerekmektedir.

 

Uluslararası Marka Tescil Sistemleri


Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Tescil Sistemi (WIPO)

Madrid Protokolü, tek bir başvuru ile tek bir dil kullanarak, Protokole üye olan birden fazla ülkede aynı anda marka başvurusu yapılmasını sağlamaktadır. Bu yolun sistem için ön koşul, markanın Madrid Protokülü'ne üye ülkelerden herhangi birinde tescilinin olması veya tescil için başvurusunun yapılmış olmasıdır. Marka başvurusu, sistemdeki ülkelerin herhangi birinde reddedilirse bu ret kararı sadece o ülke için geçerli olmakta, diğer ülkeler için işlemler devam etmektedir. Ancak, menşe ülkede marka başvurusu veya markanın tescili geçersiz hale gelirse, uluslararası tescil de geçerliğini kaybedecektir. Marka başvurusu, seçilen ülkelerden birinde/birkaçında reddedilirse, işlemlerin devamı için o ülkede vekil tayin etmek gerekmektedir. İlk başvuru sırasında seçilmeyen ülkeler, daha sonra aynı başvuruya eklenebilmektedir. Protokol çerçevesinde yapılan başvurularda standart ücretler ödendiğinden; ülkelere yapılacak her başvuru için ayrı ayrı ücret ödeme, vekil tayin etme, tercüme ücretleri gibi masrafları ortadan kaldıran hızlı, ekonomik ve pratik bir yöntemdir.

WIPO ülke listeleri aşağıda dosya olarak bulunmaktadır.

 

Topluluk Marka Tescil Sistemi (EUIPO)

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin tümünde koruma sağlayan bir sistemdir. Topluluk markası, tek bir dilde tek bir başvuru ile tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan bir marka tescili yapılmasını sağlar. Topluluk Marka Tescili için yetkili ofis, İspanya Alicante'de bulunan İç Pazarda Uyum Ofisi (EUIPO-European Union Intellectual Property Office)dir. Tüm işlemler bu ofis tarafından yürütüldüğünden, işlemler pratik, basit ve düşük maliyetlidir.Topluluk Markası, topluluk ülkelerinin birinde reddedilirse, tüm topluluk ülkelerinde reddedilmiş sayılır. Bu durumda, başvuru tarihinden geçerli olmak üzere, itiraz gelmeyen üye ülkelerde ulusal başvurulara dönüştürülme imkanı bulunmaktadır. Markanın Topluluk üyesi ülkelerden herhangi birinde kullanılması, toplulukta kullanım sayılmaktadır.

27 adet AB üye ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya)


Arap Birliği Marka Tescil Sistemi (GCC)

Arap Birliği marka tescil sistemi dahilinde gerçekleştirilen marka tescili, bu sisteme üye olan 6 ülkeyi kapsamaktadır. Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) nezdinde gerçekleştirilen tescil işlemi üye ülkeler olan Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan ile Arabistan Krallığı'nda geçerli olmakta, tescil edilen marka bu ülkelerde koruma altına alınmaktadır. Örgütün tam adı "Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi" (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf) olmakla birlikte, Örgüt kısaca Körfez İşbirliği Konseyi - KİK (Gulf Cooperation Council - GCC) olarak anılmaktadır.

 

Avrasya Bölgesel Marka Tescili (EAPO)

Avrasya Bölgesel marka tescil işlemleri ise dokuz ülkeyi kapsamaktadır. Bu sistem kapsamında tescil edilerek koruma altına alınan bir marka Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Maldova, Tacikistan, Rusya Federasyonu Ve Türkmenistan'da tanınır. Başvurular ise Avrasya Patent Ofisi'ne gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda Avrasya Patent Ofisi'nin yerel ofisleri de marka tescil başvurusu kabul etmektedir. Başvurular Rusça olarak yapılmaktadır. Farklı dilde başvuru kabul edilmez.

 

BENELUX

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, bir araya gelerek BENELUX MARKA TESCİL SİSTEMİ'ni geliştirmiştir. Benelux Marka Ofisi'ne yapılan tek bir başvuru, bu üç ülkede koruma sağlamaktadır.

 

Afrika Fikri Haklar Örgütü (OAPI)

Batı Afrika ülkeleri olan Benin, Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Komorlar, Kongo, Fildişi Sahili, Gabon, Gine (Konakri), Gine-Bissau, Ekvator Ginesi, Mali, Moritanya, Nijer, Çad, Togo'da, tek başvuru ile bölgesel marka koruması sağlanmaktadır.

 

Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Örgütü (ARIPO)

Doğu Afrika'da üye ülkeler olan; Botsvana, Eswatini, Gambiya, Lesoto, Liberya, Malavi, Mozambik, Namibya, Sao Tome ve Principe, Tanzanya, Uganda, Zimbabwe için tek başvuru ile bölgesel marka koruması sağlanmaktadır.

 

Gerekli Evraklar (Ülkelere Göre Değişir)

Basit İmzalı Vekaletname

Konsolosluk - Noter Onaylı Vekaletname

Konsolosluk - Noter Onaylı Faaliyet Belgesi

Ticari Sicil Kaydı Fotokopisi

Başvurulacak Markanın Noter Onaylı Yeminli Çevirisi

Marka Görseli (jpg, pdf, png vs...)

Uluslararası Nice Sınıflandırması Göre Hazırlanan Başvurulacak Emtia Listesi

 

Uluslararası Patent Tescil İşlemleri

 

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)

Patentler de, alındıkları ülkede koruma sağlamaktadır. Türkiye'de tescil edilmiş patentler sadece Türkiye'de geçerlidir. PCT Kapsamında yapılan uluslararası patent başvurularına ait işlemler, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yürütülmektedir. PCT'nin amacı, aynı buluşun korunması için, birden fazla ülkede başvuru yapılmasının sağlanmasıdır. Yani tek bir uluslararası patent başvurusu ile anlaşmaya taraf tüm ülkelerde ve seçilen ülkelerde patent başvurusu yapılmasını sağlayan bir sistemdir.

 

Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)

Avrupa patentlerinin tescil edilmesine ilişkin Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC), 5 Ekim 1973 tarihinde imzalanmış ve 7 Ekim 1977 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye, EPC'ye 1 Kasım 2000 tarihinde taraf olmuştur. EPC, buluşların korunması konusunda, Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin arttırılması, üye ülkelerin hepsinde geçerli bir patent verilmesi sisteminin oluşturulması ve Avrupa ülkeleri arasında ortak bir Patent hukuk sisteminin sağlanmasıdır. Tek bir başvuru ile Sözleşmeye üye ülkelerde geçerli bir patent koruması sağlanır.

 

Uluslararası Tasarım Tescil İşlemleri

Tasarımlar, alındıkları ülkeler için koruma sağlar. Türkiye'de tescil edilmiş tasarımlar, sadece Türkiye'de geçerlidir.

 

Avrupa Topluluğu Tasarım Tescil Sistemi Endüstriyel

Endüstriyel tasarımların Avrupa Birliği'ne bağlı tüm ülkelerde tek bir başvuruyla tescil edilmesini sağlayacak bir sistemdir. Avrupa Topluluk Tasarımı tescili işlemleri, İspanya Alicante'de bulunan İç Pazarda Uyum Ofisi (EUIPO- European Unıon Intellectual Property Office)tarafından yürütülmektedir. Bu sistemde, tescil edilmek istenen tasarımlarda sayı olarak her hangi bir sınırlama olmayıp, tasarımların, materyal incelemesi olmaksızın, çok kısa sürede tescil edilebilme imkanı bulunmaktadır.

 

Lahey Antlaşması Tasarım Tescil Sistemi (WIPO)

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) nezdinde yapılacak tek bir başvuru ile Antlaşmaya taraf ülkelerde tasarım koruması alma imkânı veren uluslararası tescil sistemidir. Başvuru sahibi, tek bir başvuruyla, seçilen ülkelerde aynı etkiye sahip bir tasarım tescili sahibi olabilmektedir. Tescille ilgili bütün işlemler tek bir merkezden yürütülmekte ve bütün kayıtlar tek bir merkezde tutulmaktadır.

 

Bireysel Ülke Marka, Patent, Tasarım Tescil Sistemleri

Bir ülkede marka, patent, tasarım tescili için diğer bir sistem, o ülkenin ilgili kurumuna doğrudan başvuru yapılmasıdır. Bu durumda ülkelere göre izlenmesi gereken prosedürler ve ücretler değişiklik göstermektedir. Söz konusu başvurulara ilişkin tarafımızdan tüm yurtdışı marka, patent, tasarım başvurularının hazırlanması, başvuru ve sonrasındaki tüm işlemlerin takibi ve işlemlerinin süresi içerisinde yürütülmesi, başvuruların kısmen ya da tamamen reddedilmesi halinde, ilgili ülkede çalışılan partner firmalar aracılığı ile sürecin takibi hizmetleri verilmektedir.