TSE-HYB Belgeleri Hizmetleri

TSE Markası

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.


TSEK Markası

Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standardları esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

Türk Standardlarının kapsamında olmayan tüm ürünlerde İlgili belgelendirme kriteri hazırlanarak TSEK belgelendirmesi yapılabilir.HYB Belgesi

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.


HYB´nin Sağladığı Yararlar Neler?

1.Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.

2.İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,

3.Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,

4.Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,

5.Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,

6.Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,

7.Verilen hizmetin kalitesi artar,

8.Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,

9.Müşteri fiyat yönünden korunur,

10.Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,

11.Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,

12.Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar,


Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir.


TSE Yıldız/Çift Yıldız Belgelendirmesi

TSE YILDIZ/ÇİFT YILDIZ Belgesi nedir?

TSE YILDIZ/ÇİFT YILDIZ Belgesi, TSE Uygunluk Belgesine sahip kuruluşların ürünlerinin uygulanabilirliklerine göre Enstitümüzce yayınlanan TSE YILDIZ/ÇİFT YILDIZ kriterlerini sağlayabilmesi halinde verilebilen belgedir.

TSE YILDIZ/ÇİFT YILDIZ Belgelendirmesi ile

-Türk standardlarında belirtilen şartların üzerinde özelliklere sahip ürünlerin farklılığını ortaya çıkarmak,

-Standartlarda belirtilen asgari şartlarla sınırlı kalmayan sanayicimizi ARGE faaliyetlerine teşvik etmek,

-Ürün kalitesi yönüyle rekabet eden sanayicimizin farkını ortaya koyabilmek,

-Standardın üzerinde özellikleri yönünden öne çıkan ürünlerin tüketicilere ulaşmasını sağlamak amaçlanmaktadır.


Ex Markası

εx Kalite Uygunluk Belgesi; Patlayıcı ortam ve/veya potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan donanımlar, koruyucu sistemler ve bunların bileşenlerinin Türk Standardları ve uluslararası standardlar veya diğer ülkelerin Standardları dikkate alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE-εx markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE-εx markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.


TSE-HAR Markası

TSE-HAR Markası, belgelendirilmesi talep edilen bir ürünü temsil eden kablo veya kordon numunelerinin, HAR Anlaşması kapsamında alınmış CENELEC Harmonize Dokümanlarına ve bunlarla bire bir uyumlu Türk Standardlarına uygunluğunun doğrulandığını gösterir.


Hangi Ürünlere HAR Belgelendirmesi Yapılır?

HAR Standardları kapsamında olan Alçak Gerilim Kabloları ve Kordonları için HAR belgelendirmesi yapılabilir.


TSE-HAR Belgesinin yararları Nelerdir?

 • HAR anlaşmasına taraf olan 20 civarında üye Avrupa ülkesi nezdinde kendi markalarına denkliği
 • Ürünlerin EN ve HD Standardlarına uygunluğu
 • Ürünlerin yurt dışındaki birçok ülkeye doğrudan ihraç edilmesi amacıyla kullanılan pasaport özelliği
 • Uluslararası ticareti kolaylaştırmada ortak standardlarla çalışma
 • Pazara ulaşmada kolaylık
 • Pazarda hız
 • Güven artışı
 • Maliyette düşüş- ticarette artış


TSE Belgesinin Yararları Nelerdir?

 • Maliyette düşüş- ticarette artış,
 • Pazara ulaşmada kolaylık,
 • Pazarda hız,
 • Tüketici nezdinde güven,
 • Güvenli ürünün garantisi,
 • Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj,Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi(TSE Markası)

Kritere Uygunluk Belgesi(TSEK Markası)

Harmonize Dokümanlara Uygunluk Belgesi (TSE-HAR Markası)

Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi(EMU-TSE-EMC Markası)

ENEC Belgesi (ENEC E-23 Markası)

CCA-NTR Belgesi

Birim Doğrulama Belgesi

Deney Belgesi

Güvenli Yeşil Bina Belgesi

GMP Belgesi

E0/E1 Formaldehit Emisyon Belgesi

Teknik Onay Belgesi

Helal Belgesi

TSE Yıldız Belgesi Ve Markası

TSE Çift Yıldız Belgesi Ve Markası

Tip Belgesi

CB Deney Belgesi

Rüzgar Enerji Sistemi (RES)-Güneş Enerji Sistemi (GES)