Beach Burger-43.sınıf

Beach Burger-43.sınıf

( 43-01 ) Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri.

( 43-02 ) Geçici konaklama hizmetleri.

( 43-03 ) Gündüz bakımı (kreş) hizmetleri.

( 43-04 ) Hayvanlar için geçici barınma sağlanması hizmetleri.